این هفته از بروکسل شنیده شد که چهاردهمین بسته تحریمی پیشنهادی اتحادیه اروپا شامل ممنوعیت واردات هلیوم روسیه به اتحادیه اروپا پیشنهاد می شود.

در حالی که بسته تحریمی همچنان در دست بررسی است و جزئیات آن هنوز در دسترس نیست، به نظر می رسد ممنوعیت واردات هلیوم در بسته نهایی گنجانده شود.

روسیه در حال حاضر هلیوم مایع فله ای را از سه منبع مختلف تولید می کند. گازپروم در کارخانه فرآوری گاز آمور در سیبری شرقی و کارخانه فرآوری گاز دیگری واقع در اورنبورگ هلیوم تولید می کند، در حالی که شرکت نفت ایرکوتسک هلیوم را از کارخانه یاراکتینسکی خود واقع در منطقه اورال تولید می کند و این منابع تقریباً  تا ۱۳ درصد از عرضه جهانی را تشکیل می دهد.

مشخص نیست که ممنوعیت واردات هلیوم روسیه چه تاثیری بر تولید هلیوم روسیه خواهد داشت، زیرا در حال حاضر اکثریت تولید هلیوم روسیه به چین و سایر کشورهای غیر اتحادیه اروپا از جمله کره، هند و امارات صادر می شود.

با این حال، بخشی از هلیوم تولید شده در روسیه در حال حاضر به اتحادیه اروپا صادر می شود. احتمالاً حداقل بخشی از هلیومی که در حال حاضر به اتحادیه اروپا صادر می شود می تواند به بازارهای دیگر هدایت شود.

اگرچه تأثیر تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا بر هلیوم ممکن است چندان تأثیرگذار نباشد، تهدید تحریم‌های جدید یادآور شکنندگی زنجیره تأمین هلیوم است، حتی اگر کمبود هلیوم ۴.۰ اخیراً به پایان رسیده است.

کمیسر انرژی، کادری سیمسون، اخیراً در جریان یک سفر رسمی به کیف، با وزیر انرژی اوکراین، آلمان گالوشچنکو، برای تقویت انعطاف‌پذیری سیستم انرژی اوکراین و آماده‌سازی برای فصل گرمایش بعدی، گفتگو کرد. اوکراین در حال حاضر بیش از ۸ گیگاوات از حملات روسیه از دست داده است. وزیر گالوشچنکو افزود: تحریم‌ها باید روسیه را از هر نوع بازیگری در بازارهای جهانی محروم کند.

منبع: gasworld