تحریم های اتحادیه اروپا احتمالا واردات هلیوم روسیه را ممنوع می کند.