گاز هوای خشک

1401-5-22 11:34:45 +00:00

گاز هوای خشک از ترکیب اکسیژن خالص تقریبا 20% و نیتروژن خالص تقریبا 80% بوجود می آید که درمقایسه با هوای معمولی عاری از هرگونه ناخالصی می باشد. هوای مصنوعی را به عنوان هوای خشک (zero gas) در کالیبراسیون و تست های محیطی ای استفاده می کنند که در آن سطح  گوگرد و NO2 [...]

گاز کالیبراسیون

1401-1-20 09:25:12 +00:00

کالیبراسیون  فرآیندی ضروری و مهم برای کلیه ابزارهای آزمایش و اندازه گیری می باشد. گاز کالیبراسیون ترکیبی از اجزای گازی است که به عنوان مرجع مقایسه ای در کالیبراسیون ابزارهای تحلیلی مانند آنالایزر گاز یا شناساگرهای گاز استفاده می شود. دستگاه های اندازه گیری گازها به دو نوع ویژه و عمومی تقسیم بندی می [...]

گاز میکس لیزر

1401-9-23 13:19:58 +00:00

گاز میکس لیزر واژه لیزر بر گرفته از عبارت Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER) به معنای تقویت نور به روش گسیل القایی تابش است. پرتوهای نوری قدرتمند با طول موج مشخص در دستگاه های لیزر تولید شده و قادر به جابجایی در فواصل بلند می باشند و باعث بالابردن دما در [...]

رفتن به بالا