ترکیبات گاز هلیوکس چیست

آیا می دانستید گاز هلیوکس که مخلوطی از هلیوم و اکسیژن  است به عنوان یک درمان پزشکی برای بیماران مبتلا به مشکل تنفسی استفاده می شود. گاز هلیوکس در هنگام عبور از مجاری تنفسی ریه ها مقاومت کمتری نسبت به هوای جو ایجاد می کند و نیاز به تلاش کمتری توسط بیمار برای تنفس و خروج از ریه دارد.