فروش گاز آمونیاک امونیاک صنعتی

گازهای برودتی، سرمایشی یا مبرد هم به صورت خالص وجود دارند و هم به صورت مخلوط از چند گاز. گازهای سرمایشی هم می توانند به صورت مایع باشند و هم به صورت گاز. گازهای مبرد می توانند گرما را از محیط جذب کنند و عملیات تبرید را انجام بدهند ، مورد مصرف گازهای برودتی در عملیات تبرید و پمپ های حرارتی می باشد. در این چرخه مدام گاز تبدیل به مایع و مایع تبدیل به گاز می شود. این تبدیل مدام سبب ایجاد برودت می گردد. ترکیبات فلوئوردار رایج ترین این محصولات بوده، علی الخصوص کلروفلوئورو کربن که در قرن بیستم به واسطه تاثیرات منفی بر محیط زیست با ترکیبات جدید جایگزین شده اند. مبردهای متداول دیگر که در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد شامل آمونیاک، دی اکسید گوگرد و هیدروکربن های غیر هالوژنه مانند پروپان می باشد.

فرافن گاز تهران تامین کننده انواع گازهای سرمایشی همچون آمونیاک، R134a از تعمیرکنندگان معتبر می باشد.