نوع ناخالصی های آرگون مورد استفاده در دستگاه کوانتومتر، علاوه بر درجه خلوص آن، از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر کیفیت جرقه و نتایج کار می باشد. ما در فرافن گاز تهران با دانش و تجربه فنی کافی در یافتن مناسب ترین گاز همراه شما هستیم.

جهت کسب مشاوره فنی با ما در تماس باشید.