کاربرد گاز نیتروژن در صنایع الکترونیک

کاربرد گاز نیتروژن در صنایع الکترونیک

یکی از کاربردهای گاز نیتروژن در صنایع الکترونیک مربوط به تکنولوژی نصب سطحی می باشد.

روشی که در آن قطعات الکتریکی توسط لحیم کاری مستقیما بر روی سطح برد مدار چاپی نصب می شوند.

کاربرد گاز نیتروژن در فناوری نصب سطحی مربوط به حذف اکسیژن از محیط در هنگام عملیات لحیم کاری است.

در فناوری نصب سطحی قطعات توسط لحیم و بدون سوراخکاری به برد متصل می شوند و اگر اکسیژن در محیط حضور داشته باشد، با قلع ترکیب شده و ذرات آن را از بین می برد. به همین دلیل از نیتروژن جهت حذف اکسیژن محیط و اتصال قطعات به بهترین شکل ممکن بر روی برد استفاده می شود.

تکنولوژی نصب سطحی (SMT) روشی است که در آن قطعات الکتریکی, مستقیما بر روی سطح برد مدار چاپی نصب می شوند. مدار الکتریکی که به این روش ساخته می شود، دستگاه نصب سطحی (SMD) نامیده می شود.

 در این فناوری، ابتدا بردها به ناحیه ای وارد می شوند که یک گرمای اولیه تولید می کند که در آن دمای بورد و تمامی قطعات به تدریج و به طور یکنواخت بالا می رود. سپس بوردها وارد ناحیه ای می شوند که دمای آن به اندازه ای زیاد است که  قلع موجود در خمیر لحیم ذوب شده و در نتیجه آن پایه های قطعات به پد های بورد متصل می شوند. نکته حائذ اهمیت این است که طی این فرایند نباید اکسیژن در محیط وجود داشته باشد. اکسیژن دشمن لحیم کاری است و اگر با قلع ترکیب شود ذرات آن را تجزیه کرده، یکپارچگی عنصر را از بین می برد. و مهم ترین و عمده ترین کاربرد نیتروژن در صنایع الکترونیک، مربوط به حذف اکسیژن از محیط در زمان عملیات نصب قطعات و لحیم کاری در برد ها است.  برقراری پوششی از نیتروژن بر روی برد در حین عملیات لحیم کاری فرصت اکسید شدن را می گیرد و باعث می شود اتصال قطعات به بهترین نحو صورت پذیرد.

مزایای استفاده از نیتروژن در تولید وسایل الکترونیکی:

نیتروژن یک گاز تمیز و خشک است. خاصیت بی اثر نیتروژن به سازنده اجازه می دهد تا فضایی سازگار ایجاد کند که در آن فرآیند بتواند در طول روز ایمن و پایدار باشد.

تولید نتایج واضح تر

نیتروژن یک عنصر ضروری است که به تولید نتایج واضح تر در تولید لوازم الکترونیکی کمک می کند. با N2 هیچ اثری از اکسیژن و رطوبت وجود نخواهد داشت.

خطر کمتر اکسیداسیون

گاز نیتروژن خطر اکسیداسیون را کاهش می دهد. هنگامی که اجزای دستگاه الکترونیکی در حال لحیم کاری هستند، اکسیداسیون یک مشکل است، اما با استفاده از نیتروژن، امکان خیس شدن مناسب بین لحیم کاری و دستگاه را فراهم می کند. در نهایت لحیم کاری را تقویت می کند و منجر به به تولید محصول نهایی با کیفیت بالاتر می شود.

کشش سطحی کمتر

دلیل دیگری که چرا گاز نیتروژن برای فرآیند لحیم کاری مورد استفاده در صنعت الکترونیک مفید است، توانایی آن در کاهش کشش سطحی است. زیرا منجر به شکستگی تمیز از محل لحیم کاری می شود و کارایی و بهره وری عملیات تولید را بهبود می بخشد.