چرا بارگیری افقی کپسول های گاز نا ایمن است؟

بارگیری افقی سیلندرها در وسیله نقلیه مشکلاتی را  در پی دارد که مهم ترین آن ها عبارت اند از:

  • ایجاد شرایط ارگونومی نامناسب برای پرسنلی که سیلندرها را بارگیری می کنند.
  • بالا بودن احتمال آسیب به شیر سیلندر حین بارگیری و حمل و نقل
  • عدم امکان مهار کردن مناسب سیلندرها
  • عدم امکان استفاده از لیفتراک و بسکت

که هر کدام از موارد ذکر شده می تواند صدمات و آسیب های جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.

 بهتر است بارگیری و حمل و نقل سیلندرها به صورت عمودی باشد و اگر سیلندرها به صورت تکی هستند:  محفظه بار وسیله نقلیه طوری طراحی شود که دارای پنل هایی برای مهار کردن سیلندرها باشد.

همچنین برای بارگیری و تخلیه سیلندرهایی با تعداد بیشتر مثلا 6 عدد به بالا  بهتر است از سبد نگهدارنده سیلندر استفاده شود.