آیا می دانستید می توان هیدروژن را به صورت طبیعی در طبیعت یافت؟ این نوع هیدروژن را هیدروژن طلایی – سفید می نامند، علت نامگذاری از این رو است که هیچ آلایندگی و تولید کربن برای طبیعت ندارد.