نکات ایمنی کار با رگلاتورهای سیلندر گاز

انتخاب رگلاتور مناسب هم برای ایمنی و هم برای اثربخشی سیستم‌های عملیاتی، موضوع مهمی است. رگلاتور ها برای کنترل فشار طراحی شده اند. آن‌ها جریان را اندازه‌گیری یا کنترل نمی‌کنند، مگر اینکه مجهز به دستگاه‌هایی مانند دبی‌سنج باشند که به‌طور خاص برای چنین اهدافی طراحی شده‌اند.

رگلاتورها ممکن است تحت شرایط نامناسب منفجر شوند لذا امن ترین مکان برای ایستادن، همیشه در کنار شیر رگلاتور است .

 صفحه رگلاتور باید همیشه به سمت بالا زاویه داشته باشد (به شرطی که دبی سنج متصل نباشد)، بنابراین اگر انفجاری رخ دهد، پیچ تنظیم و پرتابه ها با صورت فرد برخورد نمی کنند.

اتصال رگلاتور به شیر سیلندر باید کاملاً عاری از ذرات، گرد و غبار، روغن و گریس باشد.

قبل از اینکه رگلاتور را وصل کنید، به منظور بیرون ریختن گرد و غبار و ذرات جامد ، شیر را به آرامی باز نمایید و سپس ببندید.

از محل های اتصال رگلاتور به سیلندر و لوله کشی ها باید با محلول مناسب تست نشتی گرفته شود.

به هیچ عنوان رگلاتورهای آسیب دیده یا دارای نشتی را مورد استفاده قرار ندهید.

 در صورت وجود نشتی در سمت پرفشار رگلاتور، بلافاصله شیر سیلندر را ببندید و هیچ اتصال دارای نشتی را وقتی تحت فشار است محکم نکنید.

هرگز از روغن یا گریس روی یا اطراف رگلاتور و سیلندرهای اکسیژن استفاده نکنید. روغن یا گریس به راحتی در مجاورت اکسیژن مشتعل شده و به شدت می سوزد.

اطمینان حاصل کنید که جنس و نوع رگلاتور برای کاربری گاز مورد استفاده مناسب است.

هنگام جدا کردن رگلاتور از سیلندر، مطمئن شوید که شیر سیلندر بسته است و فشار ورودی رگلاتور پایین آمده و به فشار اتمسفر رسیده است.

رگلاتور را پس از جدا کردن در یک فضای تمیز و ایمن نگهداری نمایید.