وجود ناخالصی در گاز آرگون در جوشکاری تیگ

آیا می دانستید وجود ناخالصی اکسیژن در گاز آرگون جوشکاری TIG باعث سیاه شدن رنگ جوش می شود. بنابراین خلوص گاز آرگون در جوشکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.