فروش گاز سولفور هگزا فلوراید صنعتی و آزمایشگاهی

ایمنی و طبقه‌­بندی

در غلظت­ های بسیار بالا می­تواند سبب خفگی ­شود.

سازگاری

این گاز در شرایط عادی پایدار است.

منابع

سولفور هگزافلوئورید از طریق فلوئوریزاسیون مستقیم گوگرد خالص، در کارخانه هایی که فلوئورین را برای اهداف خاص مانند ساختن فلوئوروکربن ها تولید می کنند، تهیه می شود.

کاربردها

  • عمده ترین کاربرد SF6 استفاده بعنوان یک عایق دی‌الکتریک محیط در قطع کننده های جریان، پست های برق، خطوط انتقال گاز و … می باشد.
  • سولفور هگزافلوئورید در آزمایشگاه ها به عنوان یک گاز حامل گاز در کروماتوگرافی مایع سوپر کریستالی (SFC) و به عنوان یک محیط در استخراج مایع فوق بحرانی (SFE) برای تهیه نمونه استفاده می شود.
  • از سولفور هگزافلوئورید برای اهداف پزشکی مانند عامل متضاد برای آزمایشات اولتراسونیک و جراحی شبکیه استفاده می شود.
  • سولفور هگزافلوئورید در کاربردهای زیادی برای تشخیص نشتی استفاده می شود و به طور معمول در خطوط لوله تامین آب یا قطعات هواپیما و خودرو به کار برده می شود.
  • از دیگر کاربردهای SF6 ، می توان از استفاده در پرکردن تایرها و یا جهت ردیابی برای آزمایشات اثربخشی سیستم های تهویه نام برد.

فرافن گاز تهران تامین کننده گاز سولفورهگزافلوئورید با خلوص های  99.95%، 99.99% و 99.999% باتوجه به نیاز مشتریان، در سیلندرهای 2 تا 50 لیتری و … می باشد.