فروش گاز BF3

تری فلوئورید بور Boron trifluoride

تری فلوراید بور یک ترکیب معدنی با فرمول BF3 است. این گاز سمی و خورنده بوده و بخارات سفید رنگی را در هوای مرطوب تشکیل می دهد. این گاز یک اسید لوئیس مفید و یک ماده اولیه همه کاره برای سایر ترکیبات بور است. استنشاق گاز می تواند سیستم تنفسی را تحریک کرده و در صورت تماس غلظت بالای گاز با پوست باعث سوختگی شود. تری فلوراید بور به سرعت در آب و هر ترکیب آلی حاوی نیتروژن یا اکسیژن حل می شود.

ایمنی و طبقه­بندی

بورون تری فلوئوراید یا تری فلوئوروبوران (TrifluoroBorane) یک گاز مایع و تحت فشار است. این ماده در صورت استنشاق می تواند کشنده باشد و همچنین ممکن است در اثر مواجهه طولانی مدت یا مکرر باعث آسیب به اندام ها از جمله کلیه ها شود.

 سازگاری

نسبت به آلیاژهای آلومینیم و برنج ناسازگار بوده و می­بایست از تماس با آن­ها جلوگیری کرد.

منابع

تری فلوراید بور از واکنش یک ماده حاوی بور با یک ماده حاوی فلوئور در حضور اسید تهیه می شود.

در روش سنتی از بوراکس، فلورسپار و اسید سولفوریک استفاده می شود. فرآیند دیگر برای تولید تری فلوراید بور، تصفیه اسید فلوروسولفونیک با اسید بوریک است.

کاربردها

برخی کاربردهای گاز تری فلوئورید بور به شرح زیر است:

به عنوان یک کاتالیزور در سنتز آلی برای ایزومریزاسیون، آلکیلاسیون، پلیمریزاسیون، استری شدن، هالوژناسیون، سولفوناسیون، چگالش و نیتراسیون استفاده می شود.

به عنوان یک کاتالیزور در واکنش Friedel-Craftstyle، در سنتز هیدروکربن های اشباع، الفین ها و الکل ها استفاده می شود.

به عنوان یک اتمسفر محافظ برای منیزیم مذاب استفاده می شود.

این گاز واکنش های پلیمریزاسیون ترکیبات غیراشباع مانند پلی اترها را آغاز می کند.

به عنوان یک ماده ناخالص در القاء یون استفاده می شود. در صنعت نیمه هادی، اتم بور به عنوان یک ناخالصی از نوع p در سیلیکون رشد کرده اپیتکسیال عمل می کند.

کاربردهای دیگر این گاز در لحیم کاری منیزیم، در تولید دی بوران یا در محفظه های یونیزاسیون به عنوان یک آشکارساز نوترون حساس می باشد.

فرافن گاز تهران تامین کننده گاز بورون تری فلوئورید باتوجه به نیاز مشتریان، در سیلندرهای 2 تا 50 لیتری و … می باشد.