ایمنی و طبقه­ بندی

کربن مونواکسید در دسته گازهای سمی و آتشزا قرار می گیرد. درمعرض این گاز قرار گرفتن در دوره طولانی حتی  در غلظت های پایین آن عوارضی مانند سرگیجه، عدم هوشیاری و حتی مرگ در پی دارد.

تنفس این گاز در غلظت های متوسط، سردرد، خواب آلودگی، سرگیجه، تحریک، ترشح بیش از حد بزاق، تهوع و استفراغ به همراه خواهد داشت.

این ماده با هوا ترکیبی آتش گیر تشکیل می دهد بنابراین از هرگونه نشتی جلوگیری شود و مخازن حاوی کربن منواکسید باید در محیطی با تهویه مناسب و دمای زیر 52 درجه سانتی گراد به دور از هرگونه شعله و جرقه نگهداری شوند.

سازگاری

این گاز در شرایط عادی پایدار است ولی در حضور موادی مانند ترکیب فلزات و رطوبت ، ترکیبات سولفوردار، عوامل اکسیدکننده و… ناسازگاز است. این گاز در دماهای بالاتر از 400 درجه سانتی گراد تجزیه شده و کربن دی اکسید و کربن ایجاد می شود.

منابع

عمده ترین منبع تولید CO ریفرمرها هستند که در آن ها بخار آب و گاز طبیعی جهت تشکیل کربن مونواکسید و هیدروژن با یکدیگر واکنش می دهند. از دیگر روش های تولید کربن مونوکسید می توان از واکنش سوختن مخلوطی از گاز های آتشگیر در هوا نام برد. این واکنش مخلوطی از کربن مونوکسید و نیتروژن تولید می کند که این مخلوط گاز تولید کننده (producer gas) نام دارد.

سومین منبع تولید کربن مونواکسید گاز حاصل از واکنش گرماگیر کربن و بخار آب است. که این واکنش مخلوطی از هیدروژن و کربن مونواکسید تولید می کند.

همچنین روش های مختلف دیگری برای به دست آوردن کربن مونواکسید وجود دارد، مانند سوختن ناقص گاز طبیعی یا دی‌هیدراسیون اسید فرمیک با استفاده از اسید سولفوریک یا اسید فسفریک، جهت تولید مقدارهای کم از کربن مونواکسید.

کاربردها

  • مونوکسید کربن به طور عمده در صنایع شیمیایی استفاده می شود و برای تولید انواع مختلفی از مواد شیمیایی مانند استرها، کتون ها، آلدئیدها و گلیکول ها و همچنین فسژن، یک ماده شیمیایی واسطه مهم است.
  • مونوکسید کربن در مقادیر زیاد، در صنعت فلزات به روش های مختلفی استفاده می شود، برای مثال به عنوان یک عامل کاهش‌دهنده مواد شیمیایی برای بازیافت فلزات از سنگ معدن یا درتصفیه ضایعات آلومینیوم و …
  • متانول از طریق هیدروژناسیون کربن مونوکسید تولید می‌شود.
  • سوخت های هیدروکربن مایع از مونوکسید کربن حاصل می‌شوند.
  • تولید استیک اسید از واکنش کاتالیستی کربن مونوکسید و متانول صورت می گیرد.
  • مونوکسید کربن به عنوان جزئی از مخلوط گازی لیزر و مخلوط های کالیبراسیون به کاری می رود.

فرافن گاز تهران تامین کننده گاز کربن مونو اکسید با خلوص های 99.5% و 99.95% و 99.99% باتوجه به نیاز مشتریان، در سیلندرهای 2 تا 50 لیتری و … می باشد.