گاز سولفور دی اکسید یک ترکیب شیمیایی با فرمول SO2 است که توسط آتشنشان ها و فعالیت های صنعتی ایجاد می شود. گوگرد دی اکسید به راحتی با مواد قلیایی واکنش می دهد و نمک های سولفیت را به وجود می آورد. این گاز سمی در ساختار سولفوریک اسید و در برخی موارد به عنوان نگهدارنده مواد خشک به ویژه میوه های خشک استفاده می شود.

ایمنی و طبقه­بندی

این گاز در صورتی که تنفس شود سمی است.. از تنفس گاز دوری کنید زیرا برای دستگاه تنفسی خورنده است. .

منابع

دی اکسید گوگرد می‌تواند با روش های مختلف تولید شود، مانند احتراق گوگرد . از سوی دیگر، به عنوان یک محصول جانبی از عملیات ذوب به دست می آید. دی اکسید گوگرد معمولا با سوزاندن گوگرد با اکسیژن به دست می آید. این گاز در درجه اول برای ساختن اسید سولفوریک تولید می شود.

فروش گاز سولفور دی اکسید

فرافن گاز تهران تامین کننده گاز دی اکسید گوگرد با خلوص متنوع بسته به نیاز مشتری در سیلندرهای 50 لیتری می باشد.

کپسول گاز دی اکسید گوگرد

فرافن گاز تهران علاوه بر تامین گاز SO2، امکان شارژ گاز کپسول سولفور دی اکسید در گرید صنعتی و آزمایشگاهی را دارد.

کاربردها

  • بعنوان یک منبع اصلی برای تولید عنصر گوگرد
  • بعنوان مواد افزودنی در روغن‌های لوبریکانت فشار بالا و روغن‌های برش.
  • برای تولید ترکیبات گوگردی در صنایع شیمیایی مانند تولید مرکاپتان‌ها، سولفیدها و غیره
  • به عنوان حلال و ماده‌ای معطر در گاز شهری
  • جداسازی آب سنگین از آب معمولی در نیروگاه‌های هسته‌ای.
  • برای بازسازی سطح فلزات
  • برای بازسازی انواع خاصی از کاتالیست‌های صنعت پتروشیمی
  • مورد استفاده در مخلوط‌های کالیبراسیون در صنعت پتروشیمی
  • برای جداسازی فلزات، حذف ناخالصی‌های فلزی و برای تولید سولفیدهای فلزی