ایمنی و طبقه­ بندی

اتیلن در گروه گازهای بسیار آتش گیر قرار دارد و با هوا مخلوط‌های گازی منفجر شونده به وجود می آورد.

دور از گرما، شعله‌های آتش، انفجار و سطوح داغ نگه داشته شود.

آتش ناشی از نشت این گاز را خاموش نکنید مگر این که بتوان نشتی را به صورت ایمن برطرف کرد.

همچنین تنفس آن ممکن است باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شود. از تماس پوست با این گاز خودداری شود زیرا ممکن است باعث سرمازدگی شود.

منابع:

اتیلن به طور عمده در پالایشگاه های شیمیایی با فرایندهای مختلف شکست (cracking) بسته به جریان مواد خام یا محصول مورد استفاده، تولید می شود. در این فرایند هیدروکربن‌های سنگین‌تر در دمای بالا شکسته می‌شوند تا هیدروکربن‌های C2 و C3 (عمدتا اتیلن اشباع نشده) را تشکیل دهند. سپس در مراحل فشرده سازی و تقطیر ترکیبی اتیلن خالص تولید می شود.

حجم‌های کمتری از اتیلن توسط عبور دادن بخار اتیل الکل از روی کاتالیزورهای جذب آب در دمای 470-360 درجه‌ی سانتی گراد تولید میشوند.

اتیلن همچنین می تواند توسط گرماکافت (pyrolysis) از اتان تولید شود.

کاربردها

  • اتیلن ماده اولیه برای بسیاری از سنتزهای صنعتی است. این ماده به عنوان یک واسطه در صنایع شیمیایی و برای تولید انواع مختلفی از پلاستیک استفاده می شود.
  • اتیلن برای تولید بسیاری از مواد شیمیایی مهم استفاده می شود:

acetaldehyde

acetic acid

chloroethene (vinyl chloride)

dichloroethane

1,1-dichloroethene (vinylidene chloride)

epoxyethane (ethylene oxide)

ethanediol (ethylene glycol)

ethanol

ethoxyethane

ethyl chloride

ethylbenzene

phenylethene (styrene)

polychloroethene (polyvinyl chloride)

polyethene

propanoic acid

tetraethyl lead

trichloroethane

  • اتیلن به عنوان یک جزء در گازهای کالیبراسیون در خودرو، گاز، نفت و صنایع شیمیایی استفاده می شود.
  • اتیلن ممکن است برای جوشکاری و برش استفاده شود، اما برای این منظور در صنعت به کار نمی رود.
  • از غلظت تنها چند ppm از اتیلن در انبار برای رسیده شدن میوه ها به صورت کنترل شده استفاده میشود. به خاطر آتشگیر بودن این گاز، پیشنهاد می شود از مخلوط اتیلن در نیتروژن برای این کار استفاده کرد.
  • اتیلن در کشاورزی برای تقویت رشد محصول مورد استفاده قرار گرفته است: در این موارد گاز به طور مستقیم به خاک تزریق می شود.
  • اتیلن هنوز در ایالات متحده به عنوان بیهوش کننده استفاده می‌شود. این گاز به این منظور ممکن است در برخی از مناطق جغرافیایی به عنوان یک گاز پزشکی در نظر گرفته شود.
  • اتیلن به عنوان یک خنک کننده، به ویژه در صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد.

فرافن گاز تهران تامین کننده گاز اتیلن با خلوص های 99.95%، 99.5% باتوجه به نیاز مشتریان، در سیلندرهای 2 تا 50 لیتری و … می باشد.