فروش گازهای اطفا حریق

شرکت فرافن گاز تهران تامین کننده و تولید کننده گازهای اطفا حریق شامل گازهای FM200، IG55، IG541، IG01، IG100 و … می باشد.