مخلوط گازی P10 که در دستگاه های X-Ray  و دتکتور جذب الکترود ECD مورد استفاده قرار می گیرد، از ترکیب 10% گاز متان و 90% گاز آرگون تشکیل شده است. میزان ناخالصی اکسیژن و رطوبت در عملکرد این دستگاهها نقش به سزایی دارد. فرافن گاز تهران، تولید کننده مخلوط گازی P10 متناسب با خلوص مورد نیاز مشتری و حساسیت دستگاه مورد استفاده ایشان می باشد.

مخلوط گازی P10، گازی بی رنگ، بی بو و آتش زا می باشد. از این رو شیر سیلندر حاوی این مخلوط گازی می بایست چپ گرد و شانه سیلندر قرمز رنگ باشد.

فرافن گاز تهران تولید کننده مخلوط گازی P10، آماده ارائه خدمات می باشد.