مخلوط های گازی LEL

مخلوط های گازی LEL

یکی از الزامات فعالیت در محیط هایی که با گازهای اشتعال پذیر سر و کار دارند، اندازه گیری مقدار گاز اشتعال پذیر در آن محیط می باشد. مخلوط های گازی که در تنظیم کردن دتکتورهای محیطی بعنوان نشت یاب در واحد های انتقال گاز، خطرات حریق و هشدار دادن به کارکنان مورد استفاده قرار می گیرند، حاوی ترکیبی از گاز آتش گیر مورد اندازه گیری ( معمولا 50 درصد حد آستانه پایین(LEL)  گاز آتش گیر) و هوا می باشند. برای مثال مخلوط  گاز متان به میزان 50درصد LEL آن و هوا از جمله پر مصرف ترین گازهای استاندارد دتکتورهای محیطی است که در پالایشگاه های گاز طبیعی کاربرد دارد.

فرافن گاز تهران با بهره گیری از دانش فنی کارشناسان خود و دارا بودن گستره وسیعی از مواد اولیه، توانایی ساخت انواع مخلوط های گازیLEL با درصدهای متفاوت بسته به نیاز مشتری را دارد.