بسته به نوع گاز مورد استفاده و فشار مورد نظر، فرافن گاز تهران امکان تامین انواع مختلف شیرهای سر سیلندر از تامین کنندگان معتبر و مطابق با استانداردهای بین المللی مانند DIN477 – CGA – BS341 …. را دارا می باشد.