ساخت انواع باندل های 12 تایی، 16 تایی کپسول گاز

در فرافن گاز تهران باندل و بسکت با ابعاد مختلف و با بهترین متریال مطابق با استاندارد ISO 10961  و ISIRI 13114 و همچنین مطابق با درخواست کارفرمایان گرامی تولید می گردد.