حضور فرافن گاز تهران در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

حضور فرافن گاز تهران در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1403