شیر سیلندر استیلن

آیا می دانستید به هنگام استفاده از گاز استیلن، بهتر است شیر سیلندر فقط 1 الی 1.5 دور باز شود؟

همین میزان برای تامین جریان کافی است و از طرفی این کار باعث بالا رفتن سرعت بستن شیر در شرایط اضطراری می شود.