شارژ سیلندرهای disposable

ایا می دانسستید سیلندرهای disposable  نوعی از سیلندرهای پرتابل با حجم کم هستند که تنها یکبار قابلیت شارژ شدن دارند. سیلندرهای یکبار مصرف پس از یک بار پر شدن دیگر قابلیت شارژ مجدد را ندارند و پر کردن آن ها خطر ایمنی دارد.

حتی در کشورهای اروپایی قوانینی وجود دارد که اگر مشخص شود این سیلندرها برای بار دوم یا چندم از گاز شارژ شده اند، فرد یا شرکت خاطی مشمول جریمه و مجازات خواهد شد.