سیلندر اکسیژن صنعتی

آیا می دانستید سیلندرهای گاز پزشکی، با رنگ آمیزی سفید در قسمت بدنه آن ها، از سیلندرهای گاز مصارف صنعتی متمایز می شوند.