اهداف

  • افزایش تولید گازها با درصد خلوص بالاتر با توجه به تامین سود مناسب با نرخ بازار برای سهامداران و تجارت منصفانه
  • بالا بردن کیفیت و کارایی مجموعه و بالا بردن سطح علمی و تخصصی کارکنان در زمینه ی فعالیتشان
  • افزایش سطح رضایتمندی مشتریان در بخش تولید و خدمات
  • افزایش توان شرکت به منظور مشارکت های خارجی در تولید و توزیع گازهای ویژه
  • افزایش کیفیت محصولات و خدمات آزمایشگاهی و بهبود مستمر کیفیت آن‌ها در انطباق با الزامات مربوطه

ارزش ها

  • صداقت: صداقت به عنوان یک ارزش در سازمان مورد توجه است. سازمان با مشتریان خود، تامین کنندگان خود و کارکنان با راستی و درستکاری و اصول اخلاقی کسب و کار رفتار میکند.
  • کارکنان: کارکنان با ارزش ترین سرمایه سازمان می باشند.این کارکنان به یادگیری علاقه دارند، در کارتیمی مشارکت می کنند، به مدیرشان به طور منظم گزارش می دهند .مسئولیت پذیر بوده و در برابر مشتریان متعهد هستند. در کار خود خلاقیت و نوآوری نشان می دهند. به ایمنی و سلامت و محیط زیست حساس و به دنبال بهبود مستمر سازمان و بهبود بهره وری سازمان می باشند وبه سازمان در رسیدن به چشم اندازش یاری می رسانند.
  • مسئولیت اجتماعی: شرکت به وظایف خود، در قبال کارکنان، نسبت به جامعه، محیط زیست و بشریت آگاه بوده و به آن به عنوان مسئولیت اجتماعی عمل میکند.
  • نگاه بلند مدت: شرکت به ذینفعان، مشتریان، تامین کنندگان، کارکنان، بر اساس نگاه به افق بلند مدت توجه دارد و رفتار خود را بر این اساس اتخاذ میکند. شرکت برای منافع کوتاه مدت ارزش های خود را فراموش نخواهد کرد.