رنگ آمیزی و نوسازی سیلندرهای گاز

برای شناسایی محتوای سیلندرهای گاز می‌توان از روش هایی از جمله برچسب گذاری بهره برد.
کدگذاری رنگ سیلندرها نیز می تواند بعنوان روش دوم نمایانگر گاز درون سیلندر باشد. به این منظور استاندارد BS EN 1089-3 در کشورهای اروپایی در حال اجراست. همچنین سازمان ملی استاندارد ایران در سال 2011 استاندارد ISIRI712 را تهیه و تدوین نموده است که ترجمه ی استاندارد اروپایی فوق الذکر است. دامنه کاربرد این استانداردها، سیلندرهای حاوی گازهای صنعتی، تنفسی، پزشکی و … به استثنای سیلندرهای حاوی گازهای مایع (LPG)، تبریدی، خاموش کننده های آتش و مجموعه های سیلندرها می باشد. رنگ هرسیلندر می بایست در شانه ی سیلندر اعمال شود و محدودیت هایی که برای رنگ بدنه وجود دارد، شامل موارد زیر است:
1- بدنه ی هیچ سیلندر صنعتی نباید به رنگ سفید باشد. سیلندرهای با مصارف پزشکی و تنفسی با اعمال رنگ سفید روی بدنه ی آن ها از سیلندرهای صنعتی متمایز می شوند.
2- بدنه ی سیلندر نباید به طوری رنگ آمیزی شود که موجب ایجاد خطا در تشخیص خطر یا نوع گاز درون سیلندر شود.
برای مثال رنگ سبز روشن در این استاندارد خاصیت خنثی بودن گاز را تعبیر می کند و بهتر است برای بدنه سیلندری که حاوی گاز آتش گیر یا سمی و خورنده است استفاده نشود.
در همین راستا فرافن گاز تهران تمامی سیلندرهای خود را برمبنای استاندارد رنگ آمیزی می نماید. همچنین کار شات بلاست و رنگ آمیزی سیلندرهای مشتریان را نیز مطابق با خواست آن ها پذیرا می باشد.