جنس شیر مخازن امونیاک

آیا می دانستید شیر و متعلقات سیلندرها و مخازن حاوی گاز آمونیاک نباید از جنس آلیاژ برنج باشند؟ زیرا ذر صورت قرارگیری این آلیاژ در معرض گاز آمونیاک خطر ترک خوردگی تنشی وجود دارد. معمولا شیر سیلندرهای آمونیاکی از جنس فولاد می باشد.