کارخانه فرافن گاز تهران

شما برای پیوستن به تیم فرافن گاز، می‌توانید فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیۀ درخواستِ شما، بر اساسِ رویه‌های سازمانی متعارف در فرافن گاز تهران با شما تماس گرفته خواهد شد.

تیم فنی فرافن گاز تهران در شهرک صنعتی عباس آباد و تیم فروش، بازرگانی و مالی فرافن گاز تهران در خیابان شریعتی تهران واقع می باشد.

درخواست همکاری

حداکثر اندازه فایل: 2 MB.