بهبود کیفیت جوش

آیا می دانستید در جوشکاری، برای بعضی کاربردها که کیفیت جوش و ظاهر جوش اهمیت خاصی دارد، استفاده از مخلوط گاز آرگون و دی اکسید کربن یکی از مناسب ترین روش های شناخته شده است. هنگامی که از این ترکیب استفاده شود، جرقه یا پاشش شدیدا کاهش یافته، انتقال اسپری افزایش یافته و جوش یکنواخت حاصل می شود.