بازدید علمی دانشجویان دانشگاه تهران از فرافن گاز تهران

روز سه شنبه مورخ 14 شهریورماه 1402، تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران از مجموعه فرافن گاز بازدید به عمل آوردند. هدف از این بازدید آشنایی دانشجویان با صنعت گازهای فشرده، چالش های موجود در این صنعت و در نگاه بلندمدت ارتباط فضای آکادمیک و دانشگاهی با صنعت می باشد. اگر شما هم مایل به بازدید از مجموعه فرافن گاز هستید لطفا به ما پیام بدهید.

راه های ارتباطی با ما: pr@farafangas.com