میکس گازی لیزر

آیا می دانستید ذرات گرد و غبار و هیدروکربن های حاصل از تجزیه در بخارات روغن باعث تشکیل رسوب روی آینه های دستگاه لیزر شده و عملکرد آن ها را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین کیفیت و خلوص مخلوط های گازی لیزر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.