گاز هلیوم در جشوکاری

آیا می دانستید افزودن مقداری گاز هلیوم به گاز محافظ آرگون در جوشکاری TIG و MIG، با ایجاد قوس پرانرژی تر، نفوذ لبه جوش بهتر و سرعت جوش بالاتر را فراهم می کند.