استیلن گرید بالا رایج ترین سوخت مورد استفاده برای عملیات شعله در دستگاه جذب اتمی است. گاز استیلن آزمایشگاهی با خلوص 99.5٪ و بالاتر و با کمترین مقدار PH3 (فسفین) و H2S (هیدروژن سولفید)، شعله تمیزتر با تداخل کمتر و امکان نتایج تحلیلی بهینه را فراهم می سازد.