استفاده از گاز نیتروژن در تایر خودرو

استفاده از گاز نیتروژن به جای هوا فشرده در تایر خودرو، باعث کاهش مصرف سوخت، کاهش احتمال ترکیدن لاستیک، مقاومت در برابر گرما و نرمی لاستیک می شود.