آیا می دانستید یکی از الزامات فعالیت در محیط هایی که با گازهای اشتعال پذیر سر و کار دارند، اندازه گیری مقدار گاز اشتعال پذیر در آن محیط می باشد. مخلوط های گازی که در تنظیم کردن دتکتورهای محیطی بعنوان نشت یاب در واحد های انتقال گاز، خطرات حریق و هشدار دادن به کارکنان مورد استفاده قرار می گیرند، حاوی ترکیبی از گاز آتش گیر مورد اندازه گیری و هوا می باشند. برای مثال مخلوط گاز متان به میزان 50درصد LEL آن و هوا از جمله پر مصرف ترین گازهای استاندارد دتکتورهای محیطی است که در پالایشگاه های گاز طبیعی کاربرد دارد.

فرافن گاز تهران با بهره گیری از دانش فنی کارشناسان خود و دارا بودن گستره وسیعی از مواد اولیه، توانایی ساخت انواع مخلوط های گازیLEL  با درصدهای متفاوت بسته به نیاز مشتری را دارد.