سیلندرهای گاز به نحوی طراحی شده اند که حاوی گازهای تحت فشار باشند. با این حال، سیلندرها ممکن است به دلیل ترکیب اثرات منفی افزایش فشار و ضعیف شدن دیواره سیلندر در گذر زمان و همچنین در معرض دماهای بالا قرار گرفتن، آسیب ببینند و یا تخریب شوند. – بنابراین با توجه به آسیب پذیر بودن سیلندرهای گاز مهم است که هنگام آتش سوزی و در معرض خطر قرار گرفتن یک سیلندر گاز کاربران با نحوه واکنش اضطراری آشنا باشند.

آتش سوزی خطرات فوری و جدی برای مصرف کنندگان گاز دارد. بسیار نادر است که سیلندرهای گاز فشرده عامل آتش سوزی باشند اما همه ی آن‌ها هنگامی که مستقیماً در معرض آتش قرار می گیرند نیز خطرناک هستند.

اگر سیلندر در معرض حرارت مداوم ناشی از آتش قرار گیرد، در برخی شرایط ممکن است به دلایلی از جمله بالا رفتن فشار گاز در اثر افزایش دما، با نیروی بزرگی منفجر شود و اگر حاوی گاز سوختی یا اکسیژن باشد باعث سوزش شدیدتر آتش و گسترش آن می شود.

اجسام و تکه های پرتاب شده ناشی از انفجار سیلندرها می تواند باعث آسیب به اموال و جراحت پرسنل شود.

اگر یک سیلندر گاز فشرده مستقیماً در معرض آتش سوزی قرار بگیرد:

در ابتدای آتش سوزی و اگر شرایط ایمن است، شیر تمام سیلندرهای گاز که در حال آتش گرفتن هستند را ببندید تا از گسترش آتش جلوگیری شود.

منطقه را به حداقل 200 متر از سیلندر تخلیه کنید.

با آتش نشانی تماس بگیرید.

به همسایگان در محدوده منطقه 200 متری در مورد خطر اطلاع دهید.

سیلندرهایی که مستقیماً در آتش سوزی دخیل نیستند و هنوز داغ نشده اند باید در اسرع وقت به مکانی امن منتقل شوند ، البته که این کار می بایست به صورت ایمن انجام شود. از بسته بودن شیر سیلندرها اطمینان حاصل کنید.

هنگام ورود آتش نشانی، محل و تعداد کپسول های گاز که مستقیماً در آتش سوزی دخیل هستند و نام گازهای حاوی آنها را توضیح دهید.

اطلاعات مربوط به خطرات ویژه گازها:

علاوه بر خطرات ابتدایی سیلندرهای گاز فشرده در آتش سوزی ، ممکن است خطرات ویژه ی دیگری در رابطه با محتویات هر سیلندر وجود داشته باشد. اطلاعات ویژه هر گاز را می توان در برگه اطلاعات ایمنی آن ( SDS ) مشاهده کرد. خلاصه ای از برخی از ویژگی های مورد توجه عبارتند از:

سیلندرهای حاوی گازهای سمی یا خورنده: گازهایی که سمی هستند می توانند در طول آتش سوزی آزاد شده و در محیط پراکنده شوند علاوه بر این می توانند در اثر دما و سوختن و سایر واکنش ها با مواد موجود در محیط مصرف شده و محصولات خطرناک دیگری تولید کنند  . بنابراین  نیاز است افراد آموزش دیده و با صلاحیت تصمیم گیری که بتوانند مکان سیلندرها ، خطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض آتش یا گرما را به طور کامل ارزیابی کرده و سپس مناسب ترین اقدامات را برای کاهش این خطرات انجام دهند.

سیلندرهای حاوی گاز قابل اشتعال

اگر شیر سیلندر گاز قابل اشتعال باز باشد و گاز آن در حال خروج و سوختن باشد، و امکان بستن شیر وجود نداشته باشد، باید اجازه داد که شعله بسوزد و بدنه سیلندر باید از یک فاصله ی ایمن با جریان آب خنک نگه داشته شود. اگر شعله خاموش شود و گاز همچنان به یک فضای بسته منتقل شود ممکن است انفجار رخ دهد.

سیلندرهای حاوی گاز استیلن

اقدامات مربوط به اطفا حریقی که سیلندرهای استیلن در آن درگیرند، دقیقاً مشابه آتش سوزی های سایر سیلندرها است. اما سیلندرهای استیلن که در معرض حرارت یا آتش قابل توجهی قرار گرفته اند باید به مدت یک ساعت پس از خاموش شدن آتش به طور مناسب و موثر با جریان آب خنک شوند تا اطمینان حاصل شود که اثر خنک کننده آب دمای داخل سیلندر را کاهش داده است.

اگر مشخص نیست که آیا سیلندر های استیلن درگیر آتش بوده اند یا خیر ، باید با آنها بر اساس احتیاط ، طوری برخورد کرد که در معرض حریق و یا دمای بالا قرار گرفته اند.

سیلندرهای هیدروژنی

شعله های هیدروژن همیشه قابل مشاهده نیستند. این واقعیت باید در آموزش پرسنل حمل و نقل و کاربران گاز هیدروژن برجسته شود.

سیلندر های حاوی گازهای مایع شونده

سیلندرهای حاوی گازهای مایع (مانند LPG ، دی اکسید کربن و سولفورهگزافلوئورید) به طور معمول باید در حالت ایستاده و عمودی نگهداری شوند. اگر سیلندرها واژگون شده اند ، مطمئن شوید که سیلندر و شیر آن سالم است و اقدامات احتیاطی برای محافظت از آن رعایت شود زیرا فعال شدن سوپاپ اطمینان آن در حین آتش سوزی می تواند منجر به خروج مایع و خطرات ثانویه شود.

وقتی آتش خاموش شد:

تا زمانی که آتش نشانی اعلام نکرده است هرگز سیلندرهایی را که در معرض آتش قرار گرفته اند را جابجا نکنید یا مورد  استفاده قرار ندهید .

تامین کننده سیلندر گاز را از اینکه سیلندر در معرض آتش قرار گرفته آگاه نمایید تا راهنمایی های لازم را به شما ارائه کند.