وجود اسیب برروی کپسول گاز

آیا می دانستید وجود هرگونه عیوب ظاهری از جمله آثار سوختگی، بریدگی، فرورفتگی و … می تواند سیلندر گاز را غیر قابل استفاده نماید. در صورت مشاهده علائمی از آسیب دیدگی روی سیلندر در اسرع وقت آن را به مالک برگردانید.