گازهای خالص آزمایشگاهی و صنعتی

فرافن گاز تهران تامین کننده انواع گازهای خالص آزمایشگاهی مانند آرگون، هلیوم، هیدروژن، نیتروژن، دی اکسید کربن، مونوکسید کربن و بیش از 30 نوع گاز دیگر در گرید های 5، 5.5 و 6 می باشد. علاوه بر تامین گازهای آزمایشگاهی، این شرکت تامین کننده انواع گازهای خالص صنعتی مانند آرگون صنعتی، نیتروژن صنعتی،  اکسیژن صنعتی، هیدروژن صنعتی و … نیز می باشد.