هوای خشک

هوای خشک بعنوان منبعی برای اکسیژن، هوا برای سوزاندن، تنفس و یا هر فرآیندی که شامل اکسیداسیون می شود مورد مصرف قرار می گیرد.
هوای مصنوعی از ترکیب اکسیژن خالص تقریبا 20% و نیتروژن خالص تقریبا 80% بوجود می آید که درمقایسه با هوای معمولی عاری از هرگونه ناخالصی می باشد.
هوای مصنوعی را به عنوان هوای خشک (zero gas) در کالیبراسیون و تست های محیطی ای استفاده می کنند که در آن سطح گوگرد و NO2 میتواند بر روی تجهیزات اندازه گیری تاثیر بگذارد. همچنین از دیگر کاربردهای هوای مصنوعی استفاده در میکس های گازی پزشکی نیز می باشد.
این مخلوط به دلیل سطح پایین ناخالصی، گاز مناسبی برای استفاده در کراماتوگرافی گاز و آنالایزر های هیدروکربنی به خصوص آشکارسازهای یونیزاسون شعله ای (Flame ionization detector)، جهت کاهش اختلال های بیس لاین و بهبود حساسیت آشکارساز می باشد.
هوای خشک همچنین کاربردهای وسیعی در صنایع داروسازی مخصوصا در شناسایی نمونه داروهای ناشناس از طریق کروماتوگرافی گازی (GC) دارد.
هوای مصنوعی به همراه استیلن در طیف سنج های جذب اتمی ( atomic absorption spectroscopy ) نیز به کار برده می شود. همچنین از این گاز به عنوان گاز بالانس در بسیاری از گاز های کالیبراسیون استفاده می شود.
فرافن گاز تهران دارای قابلیت ساخت و ارائه مخلوط هوای خشک در خلوص های بالا از جمله 5.0 و 5.5 جهت افزایش اعتبار نتایج آزمایشگاهی مشتریان و افزایش عمر دستگاه های آزمایشگاهی و آشکارسازهای آنها می باشد.