گاز سولفور هگزافلوئورید

گاز خالص
فرافن گاز تهران تامین کننده گاز سولفورهگزافلوئورید با خلوص های 99.95%، 99.99% و 99.999% باتوجه به نیاز مشتریان، در سیلندرهای 2 تا 50 لیتری می باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی گاز سولفور هگزافلوئورید

فروش گاز SF6 در فرافن گاز تهران

منابع گاز سولفور هگزافلوئورید

سولفور هگزافلوئورید از طریق فلوئوریزاسیون مستقیم گوگرد خالص، در کارخانه هایی که فلوئورین را برای اهداف خاص مانند ساختن فلوئوروکربن ها تولید می کنند، تهیه می شود.

کاربردهای گاز سولفور هگزافلوئورید

  • عمده ترین کاربرد گاز سولفور هگزافلوئورید استفاده بعنوان یک عایق دی‌الکتریک محیط در قطع کننده های جریان، پست های برق، خطوط انتقال گاز و … می باشد.
  • گاز سولفور هگزافلوئورید در آزمایشگاه ها به عنوان یک گاز حامل در کروماتوگرافی مایع سوپر کریستالی (SFC) و به عنوان یک محیط در استخراج مایع فوق بحرانی (SFE) برای تهیه نمونه استفاده می شود.
  • از گاز سولفور هگزافلوئورید برای اهداف پزشکی مانند عامل متضاد برای آزمایشات اولتراسونیک و جراحی شبکیه استفاده می شود.
  • گاز سولفور هگزافلوئورید در کاربردهای زیادی برای تشخیص نشتی استفاده می شود و به طور معمول در خطوط لوله تامین آب یا قطعات هواپیما و خودرو به کار برده می شود.
  • از دیگر کاربردهای گاز سولفور هگزافلوئورید، می توان به استفاده در پرکردن تایرها و یا جهت ردیابی برای آزمایشات اثربخشی سیستم های تهویه نام برد.

فروش گاز سولفور هگزافلوئورید

فرافن گاز تهران تامین کننده گاز سولفورهگزافلوئورید با خلوص های 99.95%، 99.99% و 99.999% باتوجه به نیاز مشتریان، در سیلندرهای 2 تا 50 لیتری می باشد.