گاز مونواکسید کربن

گاز خالص
فرافن گاز تهران تامین کننده گاز کربن مونو اکسید با خلوص های 99.5% و 99.95% و 99.99% باتوجه به نیاز مشتریان، در سیلندرهای 2 تا 50 لیتری می باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی گاز مونواکسید کربن

اطلاعات فیزیکی و شیمیایی کربن مونواکسید

فروش گاز منواکسید کربن فرافن گاز تهران

منابع گاز کربن مونواکسید

عمده ترین منبع تولید گاز کربن مونواکسید ریفرمرها هستند که در آن ها بخار آب و گاز طبیعی جهت تشکیل گاز کربن مونواکسید و با یکدیگر واکنش می دهند. از دیگر روش های تولید گاز کربن مونواکسید می توان از واکنش سوختن مخلوطی از گاز های آتشگیر در هوا نام برد. این واکنش مخلوطی از گاز کربن مونواکسید و نیتروژن تولید می کند که این مخلوط گاز تولید کننده (producer gas) نام دارد.سومین منبع تولید گاز کربن مونواکسید، گاز حاصل از واکنش گرماگیر کربن و بخار آب است. که این واکنش مخلوطی از هیدروژن و کربن مونواکسید تولید می کند. همچنین روش های مختلف دیگری برای به دست آوردن گاز کربن مونواکسید وجود دارد، مانند سوختن ناقص گاز طبیعی یا دی‌هیدراسیون اسید فرمیک با استفاده از اسید سولفوریک یا اسید فسفریک، جهت تولید مقدارهای کم از گاز کربن مونواکسید.

اطلاعات ایمنی گاز مونواکسید کربن

گاز کربن مونواکسید در دسته گازهای سمی و آتشزا قرار می گیرد. در معرض این گاز قرار گرفتن در دوره طولانی حتی در غلظت های پایین آن عوارضی مانند سرگیجه، عدم هوشیاری و حتی مرگ در پی دارد.
تنفس گاز کربن مونواکسید در غلظت های متوسط، سردرد، خواب آلودگی، سرگیجه، تحریک، ترشح بیش از حد بزاق، تهوع و استفراغ به همراه خواهد داشت.
این ماده با هوا ترکیبی آتش گیر تشکیل می دهد بنابراین از هرگونه نشتی جلوگیری شود و مخازن حاوی گاز کربن منواکسید باید در محیطی با تهویه مناسب و دمای زیر 52 درجه سانتی گراد به دور از هرگونه شعله و جرقه نگهداری شوند.
گاز کربن مونواکسید در شرایط عادی پایدار است ولی در حضور موادی مانند ترکیب فلزات و رطوبت ، ترکیبات سولفوردار، عوامل اکسیدکننده و… ناسازگار است. این گاز در دماهای بالاتر از 400 درجه سانتی گراد تجزیه شده و گاز کربن دی اکسید و کربن ایجاد می شود.

کاربردهای گاز مونواکسید کربن

  • گاز مونواکسید کربن به طور عمده در صنایع شیمیایی استفاده می شود و برای تولید انواع مختلفی از مواد شیمیایی مانند استرها، کتون ها، آلدئیدها و گلیکول ها و همچنین فسژن، یک ماده شیمیایی واسطه مهم است.
  • گاز مونواکسید کربن در مقادیر زیاد، در صنعت فلزات به روش های مختلفی استفاده می شود، برای مثال به عنوان یک عامل کاهش‌دهنده مواد شیمیایی برای بازیافت فلزات از سنگ معدن یا درتصفیه ضایعات آلومینیوم و …کاربرد دارد.
  • متانول از طریق هیدروژناسیون گاز کربن مونواکسید تولید می‌شود.
  • سوخت های هیدروکربن مایع از مونواکسید کربن حاصل می‌شوند.
  • تولید استیک اسید از واکنش کاتالیستی گاز کربن مونواکسید و متانول صورت می گیرد.
  • گاز مونواکسید کربن به عنوان جزئی از مخلوط گازی لیزر و مخلوط های کالیبراسیون به کاری می رود.

فروش گاز مونواکسید کربن

فرافن گاز تهران تامین کننده گاز کربن مونو اکسید با خلوص های 99.5% و 99.95% و 99.99% باتوجه به نیاز مشتریان، در سیلندرهای 2 تا 50 لیتری می باشد.