سولفور دی اکسید

گاز خالص
فرافن گاز تهران تامین کننده گاز دی اکسید گوگرد با خلوص 99.95% باتوجه به نیاز مشتریان، در سیلندرهای 2 تا 50 لیتری می باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی گاز سولفور دی اکسید

مشخصات فیزیکی و شیمیایی گاز سولفور دی اکسید

فروش گاز سولفور دی اکسید در فرافن گاز تهران

منابع گاز سولفور دی اکسید

گاز دی اکسید گوگرد می‌تواند با روش های مختلف تولید شود، مانند احتراق گوگرد و یا به عنوان یک محصول جانبی از عملیات ذوب به دست آید. دی اکسید گوگرد معمولا با سوزاندن گوگرد با اکسیژن به دست می آید. گاز دی اکسید گوگرد در درجه اول برای ساختن اسید سولفوریک تولید می شود.این گاز در صورتی که تنفس شود سمی است.از تنفس گاز دی اکسید گوگرد دوری کنید زیرا برای دستگاه تنفسی خورنده است.

کاربردهای گاز سولفور دی اکسید

 • مقادیر کمی از گاز سولفور دی اکسید بعنوان ناخالصی در نیمه‌رساناهایی مانند ایندیم فسفید و گالیم آرسنید و همچنین به عنوان یک پیش‌ماده برای رشد نیمه رساناهای سولفید روی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • گاز سولفور دی اکسید برای جداسازی فلزات، حذف ناخالصی‌های فلزی و برای تولید سولفیدهای فلزی در آبکاری سیم داغ نیز، هیدروژن سولفید در پیوستگی با گاز طبیعی برای تسریع روند آبکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • گاز سولفور دی اکسید برای بازسازی انواع خاصی از کاتالیست‌های صنعت پتروشیمی به کار می رود.
 • گاز سولفور دی اکسید مورد استفاده در مخلوط‌های کالیبراسیون در صنعت پتروشیمی می باشد.
 • گاز سولفور دی اکسید مورد استفاده در مخلوط هایی با کاربردهای کنترل نشر است.
 • گاز سولفور دی اکسید بعنوان یک معرف تحلیلی در آنالیزهای شیمیایی می باشد.
 • گاز سولفور دی اکسید بعنوان یک منبع اصلی برای تولید عنصر گوگرد می باشد.
 • گاز سولفور دی اکسید بعنوان مواد افزودنی در روغن‌های لوبریکانت فشار بالا و روغن‌های برش به کار می رود.
 • گاز سولفور دی اکسید برای تولید ترکیبات گوگردی در صنایع شیمیایی مانند تولید مرکاپتان‌ها، سولفیدها و… به کار می رود.
 • گاز سولفور دی اکسید به عنوان حلال و ماده‌ای معطر در گاز شهری مورد استفاده می باشد.
 • گاز سولفور دی اکسید جداسازی آب سنگین از آب معمولی در نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده می شود.
 • گاز سولفور دی اکسید برای بازسازی سطح فلزات به کار می رود.

فروش گاز سولفور دی اکسید

فرافن گاز تهران تامین کننده گاز دی اکسید گوگرد با خلوص 99.95% باتوجه به نیاز مشتریان، در سیلندرهای 2 تا 50 لیتری می باشد.