فروش مخازن کراجونیک در فرافن گاز تهران

مخزن کرایوژنیک

فرافن گاز تهران تامین کننده مخازن نگهداری هلیوم، نیتروژن، آرگون، اکسیژن مایع شده در سایزهای 180 و 400 لیتری با نام تجاری Dewar محصول شرکت Taylor Warthon و CRYOFAB می باشد.