گاز کالیبراسیون

1400-7-3 13:06:45 +00:00

کالیبراسیون  فرآیندی ضروری و مهم برای کلیه ابزارهای آزمایش و اندازه گیری می باشد. گاز کالیبراسیون ترکیبی از اجزای گازی است که به عنوان مرجع مقایسه ای در کالیبراسیون ابزارهای تحلیلی مانند آنالایزر گاز یا شناساگرهای گاز استفاده می شود. دستگاه های اندازه گیری گازها به دو نوع ویژه و عمومی تقسیم بندی می [...]

مخلوط های گازی لیزری

1400-6-6 10:06:34 +00:00

مخلوط های گازی لیزری واژه لیزر بر گرفته از عبارت Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER) به معنای تقویت نور به روش گسیل القایی تابش است. پرتوهای نوری قدرتمند با طول موج مشخص در دستگاه های لیزر تولید شده و قادر به جابجایی در فواصل بلند می باشند و باعث بالابردن دما [...]

رفتن به بالا