آزمایشگاه فرافن گاز تهران دارای گواهینامه معتبر ISO 17025 است. این آزمایشگاه همراه با کارکنان متخصص و با تجربه خود قادر به آنالیز طیف وسیعی از ناخالصی ها در گاز و تعیین ترکیب درصد مخلوط های گازی، تست سیلندرهای بدون درز مطابق با استاندارد ISIRI 6792 و تغییر کاربری سیلندرها مطابق با استاندارد ISIRI 13103 است. همچنین نتایج آنالیز و تست این آزمایشگاه قابل ردیابی به NACI می باشد.