آزمایشگاه فرافن گاز تهران دارای گواهینامه معتبر ISO 17025 است. این آزمایشگاه همراه با کارکنان متخصص و با تجربه خود قادر به آنالیز طیف وسیعی از ناخالصی ها در گاز و تعیین ترکیب درصد مخلوط های گازی، تست سیلندرهای بدون درز مطابق با استاندارد ISIRI 6792 و تغییر کاربری سیلندرها مطابق با استاندارد ISIRI 13103 است. همچنین نتایج آنالیز و تست این آزمایشگاه قابل ردیابی به NACI می باشد.

آزمایشگاه این شرکت دارای دو بخش فیزیکی و شیمیایی می باشد.

آزمایشگاه شیمیایی فرافن گاز تهران دارای تجهیزات آزمایشگاهی ذیل می باشد:

 • دستگاه کروماتوگراف گازی با دتکتورهای HID  و MICRO TCD:

  جهت آنالیز مخلوط های گازی و تعیین ترکیب درصد آن ها و آنالیز گاز خالص و اندازه گیری ناخالصی های مختلف مانند O2، N2، H2، CO، CO2، CH4، آرگون، هیدروکربن ها از C2 تا C5.

 • آنالایزر MSA:

  جهت اندازه گیری CO, H2S, SO2 , CH4

 • آنالایزر نقطه شبنم:

  جهت اندازه گیری رطوبت در گازهای خالص

 • آنالایزر اکسیژن
 • Drager Tube:

  جهت اندازه گیری گازهای سمی و خورنده

آزمایشگاه فیزیکی این شرکت دارای تجهیزات ذیل می باشد:

 • خط هیدروتست سیلندرهای بدون درز به روش Non-Water Jacket
 • پنل تست شیر