اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) توسط شرکت فرافن گاز تهران

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) توسط شرکت فرافن گاز تهران

براساس برنامه ریزی های به عمل آمده و زمانبندی قبلی، ممیزی مرحله دوم سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)شرکت فرافن گاز تهران در روز7ادیبهشت ماه سال98، توسط تیم ممیزی شرکت مرجع صدور گواهینامه و تحت تاییدیه DNV اتریش با موفقیت پایان یافت. این ممیزی براساس استانداردهای سیستم مدیریت کیفیتISO9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015و سیستم مدیریت …
تمدید و افزایش دامنه گواهینامه ISO/ICE 17025:2005

تمدید و افزایش دامنه گواهینامه ISO/ICE 17025:2005

ارزیابی آزمایشگاه فرافن گاز تهران بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2005 در سال جاری توسط نظام تایید صلاحیت ایران (NACI) انجام شد و با توجه به نتایج بدست آمده آزمایشگاه فرافن گاز موفق به تمدید و افزایش دامنه گواهینامه این استاندارد گردید. در این ارزیابی که توسط 5 نفر ارزیاب و کارشناس فنی نظام تایید …
آینده گاز هلیوم چگونه خواهد بود؟

آینده گاز هلیوم چگونه خواهد بود؟

این پرسشی است که خیلی وقت ها فعالین صنعت گاز در ذهن خود دارند. اگرچه از چند سال پیش نوسان های زیادی، هم در مقدار عرضه و هم در قیمت جهانی هلیوم را شاهد بوده ایم،  اما کمبود جهانی و به هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضای هلیوم در ماه های تیر و مرداد …