سیستم مدیریت یکپارچه

هدف از استقرار سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه درشرکت تولیدی فرافن گاز تهران ایجاد سیستمی مدون جهت فعالیت مطابق با خواست مشتری می باشد. بدین منظور استاندارد  ISO 9001:2008و ISO 14001:2004 و OHSAS18001:2007 راهنمای مدیران و پرسنل شرکت فرافن گاز تهران می باشد.شرکت فرافن گاز تهران نظام مدیریت کیفیت IMSخود را بر اساس استاندارد ISO 9001 : 2008 , ISO 14001  ,  OHSAS  1800  بعنوان سیستمی برای حصول اطمینان از انطباق محصول  و شناسایی و رعایت الزامات ایمنی و بهداشت حرفه ای و جنبه های زیست محیطی  با نیازمندی‌های تعیین شده ایجاد، مدون و نگهداری نموده است و به طور مستمر اثر بخشی آنرا بر طبق الزامات این استاندارد ها بهبود می بخشد.

سیستم مدیریت ایزو 17025

زمینه ی ارائه ی خدمات و اقدامات آزمایشگاه فرافن گاز تحت چهار چوب الزامات 17025 می باشد که این امر منجر به بالا رفتن دقت و کیفیت در ارائه ی خدمات به مشتریان گردیده است.

استقرار ایزیری 6142

این استاندارد ، استانداردی بین المللی جهت ساخت و تهیه گازها می باشد که سازمان از این استاندارد در زمان تولید محصولات خود استفاده می نماید.

استقرار ایزیری 712

این استاندارا مربوط به رنگ سیلندرها مبنی بر نوع کاربری آن می باشد که جهت بالا بردن کیفیت رنگ و رنگ آمیزی اصولی محصولات از این استاندراد استفاده می شود.

استقرار ایزیری 6792

این استاندارد مربوط به تست و آزمون عملکرد سیلندرها می باشد که جهت بالا بودن ایمنی و پی بردن به صلاحیت کاربرد و استفاده از سیلندر از آن استفاده می شود.