مخلوط های گازی

مخلوط های گازی ترکیبی از گازهای خالص با غلظت های متفاوت هستند که این غلظت ها می توانند در گستره ی پی پی ام یا درصد باشند. گستره ی وسیعی از مخلوط های گازی دو یا چند جزئی برای کاربردهای صنعتی مانند جوشکاری، برشکاری لیزر صنایع غذایی، داروسازی، پزشکی و ... وجود دارد. همچنین از انواع دیگر میکس های گازی یا کالیبراسیون می توان گاز های مورد استفاده در دستگاه های اندازه گیری آلاینده های محیط، آنالایزر های نفت و گاز و یا بعنوان منبع تحقیق و توسعه نام برد.فرافن گاز تهران از سال 1385  فعالیت های خود در زمینه تولید میکس گازی آغاز نمود و اکنون بعد از گذشت بیش از 12 سال یکی از بزرگترین و اصلی ترین تولید کننده های میکس های گازی در ایران می باشد. همچنین این شرکت تامین کننده میکس های گازی از شرکت های خارجی نیز می باشد.