• آنالیز گازهای خالص و مخلوط های گازی به وسیله کروماتوگرافی گازی
  • آنالیز گازهای مخاطره آمیز
  • تعیین نقطه شبنم گاز طبیعی
  • نمونه گیری از خط گاز در محل مشتری و آنالیز آن
  • بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای بدون درز فولادی
  • تغییر کاربری سیلندرهای گاز قابل حمل از لحاظ نوع گاز
  • ساچمه زنی و شستوشوی سطح داخلی سیلندر
  • تعویض شیر سیلندر
  • شابلون زنی روی سیلندر
  • شات پلاست و رنگ کوره ای